OM ISOKALK

Isokalk, eller Fixit 222 som er det originale navnet, er et Sveitsisk kvalitetsprodukt som er usedvanlig grundig testet og dokumentert. Siden 2012 har det blitt levert mange 1000 m2 fasader over hele Europa med Isokalk uten reklamasjoner. Salget mer enn fordobler seg hvert år, også her i Norge. Våre kunder, både de private og kunder som Forsvarsbygg og store kommunale foretak, er svært kvalitetsbevisste og grundige når de bestiller Isokalk. De ønsker seg langsiktige og bærekraftige grønne løsninger, og de ønsker å forlenge byggenes levetid, Isokalk oppfyller disse kravene med glans. Det første bygget med Isokalk var et Future Built bygg med installerte instrumenter som måler fukt og varmetransport i veggene, og fjern avleses hos NMBU på Ås. 

Skjermbilde 2020-03-25 kl. 7.18.31 pm.pn

Alle resultater er som lovet eller bedre, og også her er det reelle energiforbruket vesentlig mindre enn beregnet på forhånd. Det gjelder for alle Isolkalk bygg som er mål i ettertid for reelt forbruk. Fraunhofer Institute mener det skyldes to forhold; fravær av fuktighet samt evnen til å magasinere varme. Isokalk er en trygg og enkel løsning som effektivt løser alle problemer med fukt og varmetap i eksisterende bygninger. Etter mindre enn tre år er klimapåvirkningen ved produksjon og påførsel inntjent, og etter det står bygget der med sterkt forlenget levetid og reduserer energiforbruk og klimaavtrykk hvert år.  

Aerogel var fram til 2012, stort sett benyttet av NASA og Oljeindustrien fordi det regnes som verdens beste isolasjonsmateriale. Oppfinnelsen aerogel er fra 1931, og kalkmørtel, som er den andre bestandelen i Isokalk, har med oss i flere tusen år.

Historiske fasader

Eldre bygårder av tegl og betong er dårlig isolert. Isolering fra innsiden skaper problemer som forkorter byggets levetid, og gir grobunn for hussopp, mugg og andre helseskadelige stoffer.

Isokalk kan isolere bygårder fra utsiden uten å endre fasaden utseende. Et tynt lag Isokalk reduserer energiforbruket kraftig, og vil over noe tid fjerne fuktigheten i ytterveggene

 

Isokalk gir bærekraft ved å forlenge byggenes levetid, reduserer energiforbruket, samt skaper sunnere boliger. Isokalk er en langvarig og trygg løsning som reduserer kostnader til vedlikehold.

 

Skjermbilde 2020-03-22 kl. 7.47.42 pm.pn

 

Isokalk er i bruk over hele Europa, salget øker hvert år i Norge. Flere bygårder med vernestatus er allerede behandlet med Isokalk. Våre kunder er gårdeiere som vil beholde og øke byggets verdi.

 

Gjenbruk av eksisterende bygg gir stor klimagevinst. 80 %  av alle bygg som kommer til å være i bruk i 2050, er allerede bygget. Bygg står for 40 % av klimaavtrykket i verden. Isokalk reduserer klima avtrykket, gir bedre økonomi og bedre helse. 

Boligblokker isolert på utsiden

Skjermbilde 2020-03-25 kl. 7.18.43 pm.pn

Boligblokker som er isolert utvendig sliter ofte med fukt i veggene som gir høyt energiforbruk, forkorter byggenes levetid, og skaper helseproblemer.

 

Isokalk fjerner fukten og isolerer byggene mange ganger bedre enn før. Vi avdekker de gamle isolasjonsmaterialene, tørker de opp, og påfører Isokalk utenpå, da blir de originale veggene varme og tørker etterhvert ut.

 

80 prosent av alle bygg som kommer til å være i bruk i 2050, er allerede bygget. Isokalk  forlenger byggenes levetid, gjenbruker byggmaterialer, reduserer energiforbruk.

 

Vårt produkt skaper verdier for borettslag som vil reduser utgifter og øke verdien av boligene. Undersøk yttervegger for fukt, og ta kontakt.

Boligblokk etterisolert med matter utvendig med tydelige tegn på mye fukt i veggen