Om ISOKALK

Aerogel var fram til 2012, stort sett benyttet av NASA og Oljeindustrien fordi det regnes som verdens beste isolasjonsmateriale. Oppfinnelsen aerogel er fra 1931, og kalkmørtel, som er den andre bestanddelen i Isokalk, har vært med oss i flere tusen år. Kombinasjonen av areogel og kalkmørtel er det nye som skaper spennende muligheter innen bevaring, transformasjon og energibesparelser i eksiterende bygningsmasse.

Riktig påført og vedlikeholdt kalkmørtel har lang levetid, ofte over 100 år. Lumira Aeorgel som benyttes her, har bestått aldringstets på 50 år uten noen form for endring. Det er et helt inert (dødt) materiale som ikke reagerer med omgivelsene, som ikke inneholder farlige stoffer, og som også brukes som tilsetning i mat og sminke.

 

Isokalk, kalkmørtel og aerogel, er diffusjonsåpnet og fjerner gjennom de først tre årene all overflødig vanndamp i de originale veggene. Da øker både isolasjonsevnen og byggets levetid. Det er 100% mineralsk, ingen sopp, mugg eller insekter kan leve her, man får et sunt hus som vare vesentlig lengre.

 

Isokalk, eller Fixit 222 som er et originale navnet (søk på Youtube) ble det viktigste funnet i et bredt anlagt forskningsprosjekt i Sveits i 2008. Prosjektet het "Sustainable Renovation of Historical Buildings". 20% av vår oppvarmede bygningsmasse består av eldre og ofte et historiske bygninger. Dersom vi ikke treffer tiltak for lavere energiforbruk av disse bygg, vil denne bygningsmassen etterhvert kreve 60% av alle energi til oppvarming av bygg.

 

Historiske fasader

Eldre bygårder av tegl og betong er dårlig isolert. Isolering fra innsiden skaper problemer som forkorter byggets levetid, og gir grobunn for hussopp, mugg og andre helseskadelige stoffer.

 

Isokalk kan isolere bygårder fra utsiden uten å endre fasaden utseende. Et tynt lag Isokalk reduserer energiforbruket kraftig, og vil over noe tid fjerne fuktigheten i ytterveggene

 

Isokalk gir bærekraft ved å forlenge byggenes levetid, reduserer energiforbruket, samt skaper sunnere boliger. Isokalk er en langvarig og trygg løsning som reduserer kostnader til vedlikehold.

Isokalk er i bruk over hele Europa, salget øker hvert år i Norge. Flere bygårder med vernestatus er allerede behandlet med Isokalk. Våre kunder er gårdeiere som vil beholde og øke byggets verdi.

 

Gjenbruk av eksisterende bygg gir stor klimagevinst. 80 %  av alle bygg som kommer til å være i bruk i 2050, er allerede bygget. Bygg står for 40 % av klimaavtrykket i verden. Isokalk reduserer klima avtrykket, gir bedre økonomi og bedre helse. 

 

Boligblokker isolert på innsiden og utsiden

Boligblokker som er isolert utvendig sliter ofte med fukt i veggene som gir høyt energiforbruk, forkorter byggenes levetid, og skaper helseproblemer.

 

Isokalk fjerner fukten og isolerer byggene mange ganger bedre enn før. Vi avdekker de gamle isolasjonsmaterialene, tørker de opp, og påfører Isokalk utenpå, da blir de originale veggene varme og tørker etterhvert ut.

 

80 prosent av alle bygg som kommer til å være i bruk i 2050, er allerede bygget. Isokalk  forlenger byggenes levetid, gjenbruker byggmaterialer, reduserer energiforbruk.

 

Vårt produkt skaper verdier for borettslag som vil reduser utgifter og øke verdien av boligene. Undersøk yttervegger for fukt, og ta kontakt.

Skjermbilde 2020-03-25 kl. 7.18.43 pm.pn

Boligblokk etterisolert med matter utvendig med tydelige tegn på mye fukt i veggen

Om oss, Isokalk AS

Isokalk AS ble etablert i 2015, og har langsomt og forsiktig bygget seg opp i Norge. Vi har satset på langsiktige gårdeiere som er opptatt av bærekraft og klima, ønsker å bevare og gjenbruke eksisterende bygningsmasse. Vi har flere store offentlige aktører på vår kundeliste, og endel langsiktige private eiere som er glad i sine bygg og er opptatt av bærekraft.

Isokalk AS representerer Fixit AG i Norge, med enerett på Isokalk for det norske markedet. Fixit AG er morselskapet i The Fixit Group, som har 2600 ansett i 23 land over hele Europa. Fixit AG ble etablert i 1902 ved at de 8 største kalk gruvene i Sveits slo seg sammen. Fixit Ag er en betydelige leverandør av mørtel i Europa.