top of page

Om ISOKALK

Isokalk er en kalkmørtel med aerogel, som kan brukes på både yttervegg og innervegg. Den oppfører seg, og påføres nesten som vanlig kalkmørtel, men den har i tillegg andre og bedre egenskaper.

Isokalk er skapt for å redusere energiforbruket i den eksisterende bygningsmasse samtidig som man kan beholde historiske fasader nøyaktig. Isokalk beskytter, isolerer og forlenger livet til gamle bygninger. Dette er i praksis vern gjennom bruk.

Forskjellen mellom vanlig kalkmørtel og Isokalk er at Isokalk
inneholder Aerogel. Dette gir Isokalk helt nye og bedre egenskaper. Man får en diffusjonsåpen kalkmørtel som trekker fuktighet ut av den under-liggende konstruksjonen, men slipper lite fuktighet inn.

Isokalk isolerer bedre enn noe annet materiale på eksiterende bygg av betong, tegl og stein. Energiresultatene blir ofte bedre enn beregnet på forhånd med den teoretiske U- verdien. Dette skyldes fravær av fuktighet, evnen til å magasinere varme, samt redusert infiltrasjonstap rundt dører og vinduer.

Utenpå kalkmørtellaget kommer sluttpuss og maling. Dette er det eneste i hele systemet som skal vedlikeholdes, det såkalte slitesjiktet. De underliggende lag skal ikke mere røres. Etter over 1200 leverte bygg rundt i Europa siden 2012 er det ikke kommet en eneste reklamasjon på materialet.

Isokalksystemet har vært i klimakarusell og bestått med glans. Den har bestått holdbarhetstest etter Europeisk standard for fasadematerialer på faste underlag som stein, betong etc. Testen består av at fasaden blir utsatt for slagregn, så minus 20 Celsius, deretter pluss 30-40 grader Celsius, deretter regn, slagregn, kulde varme i pågående
sykluser over 4-5 uker. Isokalk fullførte testen uten noen skader, og fasaden hadde samme elastisitet som før testen.

Sett fra et antikvarisk synspunkt er det ytterligere en fordel med Isokalk som er viktig; Det er 100% reversibelt. Vil man tilbake til det gamle bygget kan man bare bruke en slaghammer med spade og fjerne alt. Bygget vil da fremstå helt opprinnelig uskadet og uten et eneste merke.

Det første huset i Norge som er behandlet med Isokalk er Bergsliens gate 12 i Oslo. Her ble det montert sensorer i veggene som måler varme og fukttransport. Det foreligger også en masteroppgave om dette. Denne bekrefter det som er funnet på alle bygg med Isokalk, som er målt for energiforbruk etterpå, at energiresultatene er bedre enn beregnet på forhånd.

Spesifikasjoner

Isokalk er et Sveitsisk
kvalitetsprodukt som er
usedvanlig grundig testet
og dokumentert.

Aerogel er det stoffet i
verden som har lavest
massetetthet og ekstremt
lav termisk
konduktivitet som gir det
imponerende isolasjons-
egenskaper.

Levetid: Isokalk faller ikke
av, det sprekker ikke opp,
det går ikke i oppløsning,
og har hittil tålt alt det
været som det har vært
utsatt for, uten skader.

Branntest: Nest høyeste
brannklasse, A2, d0. Ingen
brennende dråper, og s1,
som betyr laveste nivå på
røyk-utvikling.

Helse: Isokalk inneholder
ingen helsefarlige stoffer.
Isokalk gir et sunt og trygt
innemiljø.

Antikvarer i land som har
vesentlig sterkere kultur
på bevaring enn Norge,
velger Isokalk der hvor
lavere energiforbruk og
levetid er i fokus.

Hvem er vi?

Isokalk AS ble etablert i 2015, og har langsomt og forsiktig bygget seg opp i Norge. Vi har satset på langsiktige gårdeiere som er opptatt av bærekraft og klima, ønsker å bevare og gjenbruke eksisterende bygningsmasse. Vi har flere store offentlige aktører på vår kundeliste, og endel langsiktige private eiere som er glad i sine bygg og er opptatt av bærekraft.

Isokalk AS representerer Fixit AG i Norge, med enerett på Isokalk for det norske markedet. Fixit AG er morselskapet i The Fixit Group, som har 2600 ansett i 23 land over hele Europa. Fixit AG ble etablert i 1902 ved at de 8 største kalk gruvene i Sveits slo seg sammen. Fixit Ag er en betydelige leverandør av mørtel i Europa.

Historiske fasader

Eldre bygårder av tegl og betong er dårlig isolert. Isolering fra innsiden skaper problemer som forkorter byggets levetid, og gir grobunn for hussopp, mugg og andre helseskadelige stoffer.

Isokalk kan isolere bygårder fra utsiden uten å endre fasaden utseende. Et tynt lag Isokalk reduserer energiforbruket kraftig, og vil over noe tid fjerne fuktigheten i ytterveggene

 

Isokalk gir bærekraft ved å forlenge byggenes levetid, reduserer energiforbruket, samt skaper sunnere boliger. Isokalk er en langvarig og trygg løsning som reduserer kostnader til vedlikehold.

Isokalk er i bruk over hele Europa, salget øker hvert år i Norge. Flere bygårder med vernestatus er allerede behandlet med Isokalk. Våre kunder er gårdeiere som vil beholde og øke byggets verdi.

 

Gjenbruk av eksisterende bygg gir stor klimagevinst. 80 %  av alle bygg som kommer til å være i bruk i 2050, er allerede bygget. Bygg står for 40 % av klimaavtrykket i verden. Isokalk reduserer klima avtrykket, gir bedre økonomi og bedre helse. 

 

bottom of page